Uchwała Nr 52/2010

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 października 2010 roku

 

w sprawie zgłoszenia  kandydata na członka rady nadzorczej  spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” w Warszawie

 

 

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia  29 grudnia 1992 r. o radiofonii  i telewizji (t.j. Dz.U.
z 2004r. Nr 253, poz. 2531 z późn. zm.), art. 62 ust.1  pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 66 ust.2 pkt 21 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w uchwala się,
co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, zgłasza Romana Wołowca, jako kandydata na członka rady nadzorczej „Regionalna Rozgłośnia Polskiego Radia w Kielcach-Radio Kielce Spółka Akcyjna”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 06:42:16

Liczba wyświetleń strony: 2543

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka