traci moc na podstawie uchwały nr 14/2017

Uchwała  Nr 29/2010

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 kwietnia  2010 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet zadania inwestycyjnego

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)  oraz na podstawie § 66 ust. 2 pkt 21 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.    Senat Uniwersytetu wyraża zgodę na przygotowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę na terenie „B” campusu przy ul. Świętokrzyskiej dwóch budynków dydaktycznych:

1)      budynku Centrum  Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej,

2)      budynku Instytutu Filologii Polskiej i Instytutu Historii.

2.    Szacunkowy koszt realizacji każdego z budynków wynosi około 15,6 mln  zł.

3.    Szacunkowy koszt przygotowania dokumentacji wynosi około 1,2 mln zł.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2017-01-27 14:35:25

Liczba wyświetleń strony: 5702

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka