zmiany w uchwale nr 7/2012

Uchwała Nr 67/2010

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 16 grudnia 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  przez  Uczelnię nieruchomości położonej
w Kielcach przy ul. Tektonicznej 2/71  

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt. 4 lit a z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 3 pkt. 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uczelnię nieruchomości położonej w Kielcach przy
ul. Tektonicznej 2/71,  stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 89,90 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej  w części 1127/98367 tj. piwnicy oraz garażu, o łącznej powierzchni użytkowej 22,80m2, dla której urządzona jest pod nr KI1L/00131902/07 księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kielcach, za kwotę nie niższą, niż wynikającą z operatu szacunkowego sporządzonego w dniu 11 października 2010 r.

 

§ 2

 

Sprzedaż  nieruchomości, o której mowa w § 1  uchwały może nastąpić po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. Skarbu Państwa. 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-20 14:22:20

Liczba wyświetleń strony: 2367

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka