Uchwała Nr 45/2010

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 30 września 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji

 

 

Na podstawie § 43 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

1.    Senat wyraża zgodę na utworzenie ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej - Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji.

2.    W ramach Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia i Rehabilitacji mogą działać jednostki organizacyjne:

1)      Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych;

2)      Punkt Interwencji Kryzysowej.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 03:24:58

Liczba wyświetleń strony: 3729

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka