Uchwała Nr 26/2010

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Filię w Piotrkowie Trybunalskim projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Na podstawie art. 62 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 2 pkt 21 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1.  Senat wyraża zgodę na realizację przez Filię w Piotrkowie Trybunalskim projektu „EduPro – Nowoczesne technologie w oświacie” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

2. Uczelnia zabezpieczy wkład własny projektu, o którym mowa w ust.1.

3. Realizacja projektu, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić pod warunkiem zakwalifikowania projektu do współfinansowania przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:32:38

Liczba wyświetleń strony: 4948

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka