zmiany w uchwale nr 42/2011

Uchwała Nr 7/2010

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 stycznia 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uczelnię projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego

 

Na podstawie art.62 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz na podstawie § 66 ust.2 pkt 21 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

1.      Senat Uniwersytetu Humanistycznego Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na realizację przez Uczelnię projektu „ARTIS – Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej Instytutu Sztuk Pięknych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013, oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, działanie 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój".

2.      Uczelnia zabezpieczy środki na wkład własny projektu, o którym mowa w ust.1 w momencie złożenia wniosku aplikacyjnego.

3.      Realizacja projektu, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić pod warunkiem wyboru oferty Uczelni przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-20 14:20:28

Liczba wyświetleń strony: 5531

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka