Uchwała Nr 50/2010

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 30 września 2010 roku

 

w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu studiów doktoranckich

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 i art. 161 w związku z art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm), oraz na podstawie § 66 ust. 2 pkt. 6 Statutu  Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1

 

Uchwala się tekst jednolity załącznika do uchwały z dnia 25 października 2007 w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów doktoranckich, zmienionej uchwałą Senatu nr 40/2009 z dnia 28 maja 2009 roku oraz uchwałą Senatu nr     /2010 z dnia 30 września 2010 roku.  

 

§ 2

 

Tekst jednolity regulaminu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2011/2012.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 06:27:05

Liczba wyświetleń strony: 3739

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka