Uchwała Nr 20/2010

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 25 marca 2010 roku

 

w sprawie  zatwierdzenia planu wydawniczego Filii w Piotrkowie Trybunalskim
na 2010 rok

 

Na podstawie art. 62 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Senat zatwierdza plan wydawniczy Filii w Piotrkowie Trybunalskim na 2010 rok stanowiący  załącznik uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:27:40

Liczba wyświetleń strony: 5030

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka