Uchwała Nr 69/2010

 

Senatu  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 16 grudnia 2010 roku

 

w sprawie poparcia poprawki do projektu ustawy budżetowej na rok 2011

 

 

 

            Na podstawie  art. 62 ust. 1 pkt 11 ustawy z  dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 66 ust.2 pkt 21 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

Senat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach popiera przedstawioną w opinii Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP z dnia 20 października 2010 r. dla Komisji Finansów Publicznych propozycję poprawki do projektu ustawy budżetowej na rok 2011 polegającej na zwiększeniu o 500 mln zł budżetu szkolnictwa wyższego na 2011 rok, z przeznaczeniem tej kwoty na podwyżki płac pracowników uczelni publicznych.

Senat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego widzi pilną potrzebę znacznego podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli akademickich
i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi uczelni publicznych oraz konieczność respektowania przez Państwo polityki ich wynagradzania zgodnie z zasadami określonymi w art. 151 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Proponowane przez Komisję Sejmową zwiększenie budżetu szkolnictwa wyższego jest niezbędne ze względu na planowane ograniczenie możliwości dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich, co jest akceptowanym w środowisku akademickim krokiem w kierunku uzdrowienia sytuacji w szkolnictwie wyższym.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 06:46:28

Liczba wyświetleń strony: 2133

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka