Uchwała Nr 22/2010

 

Senatu Uniwersytetu  Humanistyczno - Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 25 marca 2009 roku

 

 

w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach do nagrody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz.1385 z późn. zm.) oraz § 66 ust. 2  pkt 21 Statutu Uniwersytetu  Humanistyczno - Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Senat wyraża pozytywną opinię o  następujących kandydatach do nagrody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego:

 

1)      dr hab. prof. UJK Stefan Pastuszko,

2)      dr hab. Tadeusz Ciupa,

3)      dr Wojciech Baran-Kozłowski.

 

2.      Senat wyraża negatywną opinię o następujących kandydatach do nagrody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego:

 

1)        prof. zw. dr hab. Ewa Pełka-Wierzbicka,

2)        dr hab. prof. UJK Bożena Matyjas,

3)        dr hab. prof. UJK Danuta Adamczyk,

4)        dr Małgorzata Stawiak-Ososińska.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 01:48:42

Liczba wyświetleń strony: 5036

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka