Uchwała Nr 60/2010

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 listopada 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Uczelnię części nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 77-85

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 4 lit.a i art. 90 ust. 4  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 66 ust.1, ust. 3 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

Senat wyraża zgodę na użyczenie przez Uczelnię Gminie Piotrków Trybunalski, na okres 11 lat, części nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 77-85, województwo łódzkie, o powierzchni całkowitej 1,8063 ha, oznaczonej jako działka o nr 25/2, obr. 28, dla której to nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW
nr PT1P/00068718/6. Zgoda dotyczy użyczenia niezabudowanej części nieruchomości
o powierzchni około 0,6000 ha, pod budowę kompleksu boisk wraz z zapleczem w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

§ 2

Użyczenie nieruchomości, o której mowa w § 1 uchwały, może nastąpić po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na dokonanie przedmiotowej czynności prawnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:31:41

Liczba wyświetleń strony: 2432

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka