Uchwała Nr 59/2010

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 listopada 2010 roku

 

w sprawie zmiany uchwały nr 56/2010 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 października 2010 roku
w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zwiększenie wynagrodzenia rektora

 

Na podstawie art. 151 ust.8 oraz art. 62 ust.1  pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 24 ust.2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1852 z późn. zm.) oraz § 66 ust.2 pkt 21 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

W § 1 dotychczasową treść ust.1 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„1. Senat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach wnioskuje o zwiększenie rektorowi prof. zw. dr hab. Reginie Renz w okresie od dnia 1 listopada 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r.  wynagrodzenia o kwotę 4000 zł miesięcznie.”

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:35:29

Liczba wyświetleń strony: 2508

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka