Uchwała Nr 48/2010

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie zmiany składu Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej

 

Na podstawie §105 ust.4 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Senat Uniwersytetu odwołuje ze składu Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej na kadencję 2008-2012:

1)     dr Andrzeja Witusik.

§ 2

 

Na miejsce osoby o której mowa w § 1, do składu Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej powołuje się:

1)      dr Agatę Bury.

§ 3

 

Aktualny skład Uniwersyteckiej  Komisji Wyborczej na kadencję 2008-2012 przestawia się następująco:

 

 

1.        prof. Wojciech Saletra -                                  (Wydział Zarządzania i Administracji),

2.        dr  Mirosława Skawińska –                             (Wydział Nauk o Zdrowiu ),

3.        dr Lidia Owczarek -                                        ( Wydział Zarządzania i Administracji),

4.        mgr Sabina Dołęgowska -                               ( Wydział Matematyczno-Przyrodniczy),

5.        dr Edward Zabrodzki -                                   

6.        dr hab. Marta Samek -                                   (Wydział Humanistyczny),

7.        dr Stanisław Cygan -                                       (                                    ),

8.        prof. dr hab. Dariusz Adamczyk -                    (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny),

9.        dr Elżbieta Lisowska -                                                

10.    dr Renata Gałuszka -                                       (Wydział Nauk o Zdrowiu),

11.    dr Mirosławę Gawęcka -                                 (Wydział Nauk Społecznych ),

12.    dr Agata Bury -                                              

13.     dr Andrzej Kobus -                                        (Wydział Filologiczno-Historyczny),

14.    dr Agnieszka Klimas –                                    (                                                 ),

  1.  mgr Maria Grządziela -                                   (Jednostki międzywydziałowe),
  2.  mgr Piotr Słoma -                                           ( Doktorant),
  3.  Łukasz Markiewicz -                                      (Student),

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 05:32:34

Liczba wyświetleń strony: 3732

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka