traci moc na podstawie uchwały nr 39/2018

Uchwała Nr 58/2010

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  28 października 2010 roku

 

w sprawie wprowadzenia Akademickiego Kodeksu Etycznego

 

            Na podstawie § 66 ust. 2, pkt. 21 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się Akademicki Kodeks Etyczny Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2018-05-29 14:13:01

Liczba wyświetleń strony: 2711

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka