Uchwała Nr 32/2010

 

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
w Kielcach

z dnia 27 maja 2010 roku

 

w sprawie podziału wyniku finansowego za 2009 rok

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.),  art. 53 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2009 nr 152 poz. 1223 ze zm.) oraz § 66 ust.2 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach  uchwala się, co następuje:

 

§1

 

1.      Wynik finansowy Uniwersytetu za rok 2009 stanowi zysk netto w kwocie
1 350 017,49 zł  i jest wynikiem skonwertowanym odpowiednio:

 

1)  Uniwersytet w Kielcach, który zakończył rok 2009 wynikiem dodatnim netto

w kwocie 2 012 972,21 zł  oraz,

2)    Filia w Piotrkowie Trybunalskim, która zakończyła rok 2009 stratą  netto w kwocie  662 954,72 zł.

 

2.   Wyniki finansowe zostają w jednostkach, gdzie zostały osiągnięte i zostają 

      przeznaczone odpowiednio:

 

1) dodatni wynik finansowy stanowiący zysk netto Uniwersytetu w Kielcach pozostaje w dyspozycji Uniwersytetu i zwiększa fundusz zasadniczy tej jednostki,

2) ujemny wynik finansowy stanowiący stratę netto Filii w Piotrkowie Trybunalskim  zmniejsza fundusz zasadniczy tej jednostki.                   

 

§2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Załączniki w wersji papierowej dostępne w pok. 113  w Biurze Organizacyjno-Prawnym  UJK

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-12-10 12:59:10

Liczba wyświetleń strony: 4996

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka