Uchwała Nr 12/2010

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  25 lutego 2010 roku

w sprawie utworzenia kierunku studiów  


Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 11 ust. 2 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 2 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

Na Wydziale Humanistycznym tworzy się od  roku akademickiego 2010/2011  kierunek studiów pierwszego stopnia o nazwie dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

 
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:28:43

Liczba wyświetleń strony: 5273

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka