Uchwała Nr 63/2010

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 25 listopada 2010 roku

 

 

w sprawie wyboru biegłego rewidenta

 

Na podstawie  art. 62 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 ze zm.) oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) uchwala się,  co następuje:

§ 1

Badanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach za rok 2010 przeprowadzi JUCHIEWICZ AUDYT CONSULTING Sp. Komandytowa z siedzibą w Kielcach, ul. Starodomaszowska 30/52.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 04:40:50

Liczba wyświetleń strony: 2499

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka