Uchwała Nr 27/2010

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 29 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie   art. 16 ust. 2 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.) oraz § 12 ust. 11 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Na podstawie wniosku Rady Wydziału Humanistycznego Senat nadaje tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. zw. dr hab. Wojciechowi Wrzesińskiemu – uczonemu o wybitnych osiągnięciach naukowych, dydaktycznych
i organizacyjnych w kreowaniu środowiska naukowego.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:23:11

Liczba wyświetleń strony: 4885

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka