Uchwała Nr 47/2010

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta

 

Na podstawie art.120 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 191 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgodę na przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na dalsze dwa lata niżej wymienionym osobom:

1.       Kozub Waldemar,

2.       Kwaśniewska Małgorzata,

3.       Młynarski Andrzej,

4.       Sroczyńska Maria,

5.       Starz Roman,

6.       Zyzik Elżbieta.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 05:59:05

Liczba wyświetleń strony: 3755

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka