Uchwała Nr 12/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 lutego 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań w celu uruchomienia kredytu inwestycyjnego

       Na podstawie § 59 ust. 1 i ust. 2 pkt 18) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

§1

  1. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na wszczęcie postępowania w sprawie zawarcia umowy kredytu inwestycyjnego w wysokości do 16 000 000,00 PLN.
  2. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego w wysokości do 16 000 000,00 PLN z bankiem wyłonionym
    w wyniku postępowania przetargowego.
  3.  Kredyt przeznaczony będzie na:

1)      prefinansowanie wydatków, które objęte zostaną płatnościami końcowymi
w projektach finansowanych z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

2)      pokrycie wkładu własnego projektów realizowanych z dofinansowaniem
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego,

3)      prefinansowanie wkładu własnego projektu pn. „MEDREH budowa i wyposażenie obiektu naukowo-dydaktycznego UJK przy al. IX Wieków Kielc dla wsparcia wdrożenia innowacyjnych metod leczenia” do czasu wpływu środków z rezerwy celowej budżetu państwa.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-03-06 10:57:43
Data aktualizacji:2013-03-06 10:57:44

Liczba wyświetleń strony: 1612

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka