Uchwała Nr 6/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 stycznia 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 80/2008 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 listopada 2008 roku,
w sprawie zatwierdzenia wzoru arkusza oceny nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, wzoru arkusza oceny bibliotekarza dyplomowanego Biblioteki Głównej  Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz wzoru ankiety studenckiej oceniającej pracę nauczyciela akademickiego  przeprowadzonej w Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 18 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje: 

 

§ 1

  1. W tytule i treści uchwały nr 80/2008 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 listopada 2008 roku oraz w załączniku nr 1, nr 2
    i nr 3 do tej uchwały, nazwę: „Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach” zastępuje się nazwą: „Uniwersytet Jana Kochanowskiego
    w Kielcach”. 
  2. W załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w ust. 1 nazwę: „Biblioteka Główna” zastępuje się nazwą: „Biblioteka Uniwersytecka”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-02-07 13:07:08
Data aktualizacji:2013-05-08 10:59:58

Liczba wyświetleń strony: 1688

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka