Uchwała Nr 55/2013

Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 26 września 2013 roku

w sprawie przyjęcia planu działań na kadencję 2012-2016   

 

Na podstawie art. 66 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)  oraz § 59 ust. 2 pkt 18 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1.        Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przyjmuje plan działań na kadencję 2012-2016.

2.       Plan działań, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2

  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-10-02 08:16:41
Data aktualizacji:2013-10-02 08:16:46

Liczba wyświetleń strony: 1389

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka