Uchwała Nr 5/2013
Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 stycznia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej
z
Uniwersytetem  Plowdiwskim im. P. Hilendarski w Plowdiw

 

            Na podstawie  art. 62 ust. 1 ustawy z  dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 59 ust.2 pkt 2 lit. d) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

  1. Senat wyraża zgodę na zawarcie przez rektora umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a Uniwersytetem Plowdiwskim im. P. Hilendarski w Plowdiw.
  2. Projekt umowy stanowi załącznik do uchwały.

 

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-02-07 13:06:00
Data aktualizacji:2013-02-07 13:06:00

Liczba wyświetleń strony: 1586

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka