Uchwała Nr 15/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta

 

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 193 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na dalsze dwa lata niżej wymienionym osobom:

  1. dr Dorota Połowniak – Wawrzonek,
  2. dr Andrzej Borkowski,
  3. dr Alicja Huruk,
  4. dr Wojciech Rechlewicz,
  5. dr Elżbieta Słabińska,
  6. dr Janusz Budziński,
  7. dr Paweł Olszewski.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-04-10 14:33:07
Data aktualizacji:2013-05-08 11:13:21

Liczba wyświetleń strony: 1643

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka