Uchwała Nr 65/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 19 grudnia  2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie fundacji

 

Na podstawie § 53 oraz § 59 ust. 3 pkt 4 ppkt c) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

  1. Senat wyraża zgodę na utworzenie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach fundacji, której statutowym celem działania będzie wspieranie rozwoju Uczelni, w tym  w zakresie rozwoju innowacyjności oraz przedsiębiorczości środowiska akademickiego.
  2. Senat Uczelni upoważnia Rektora do podjęcia niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z utworzeniem fundacji, w tym złożenia w imieniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oświadczenia o utworzeniu fundacji oraz przygotowania i ustalenia statutu fundacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-01-03 08:05:42
Data aktualizacji:2014-01-03 08:06:05

Liczba wyświetleń strony: 1286

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka