Uchwała Nr 64/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 listopada 2013 roku

w sprawie wyboru biegłego rewidenta

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 ze zm.),  art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 19 i ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Badanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za rok 2013 przeprowadzi JUCHIEWICZ AUDYT CONSULTING Sp. Komandytowa z siedzibą w Kielcach, ul. Starodomaszowska 30/52.

 

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-12-03 08:42:12
Data aktualizacji:2013-12-03 08:42:13

Liczba wyświetleń strony: 1427

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka