Uchwała  Nr 34/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 132/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym

 

       Na podstawie § 59 ust. 1 i ust. 2 pkt 18) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

 

§1

W uchwale nr 132/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dokonuje się zmiany § 1, który otrzymuje brzmienie:

„Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na zaciągnięcie od dnia 01.01.2013r. kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 9 000 000,00 PLN,
z terminem spłaty kredytu do dnia 30.12.2017r. Kredyt przeznaczony będzie na pokrycie zobowiązań płatniczych z tytułu prowadzonej działalności statutowej.”

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-06-03 10:53:45
Data aktualizacji:2013-06-03 10:53:45

Liczba wyświetleń strony: 1572

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka