Uchwała Nr 57/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 września 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej
z
Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym

w Niżnym Novgorodzie im. Koźmy Minina

 

            Na podstawie  art. 62 ust. 1 ustawy z  dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 2) lit. d) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

  1. Senat wyraża zgodę na zawarcie przez rektora umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Niżnym Novgorodzie im. Koźmy Minina
  2. Projekt umowy stanowi załącznik do uchwały.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-10-02 09:05:49
Data aktualizacji:2013-10-02 09:05:50

Liczba wyświetleń strony: 1499

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka