Uchwała Nr 42/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 27 czerwca 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez nauczyciela akademickiego, będącego organem jednoosobowym Uniwersytetu

 

 

Na podstawie art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat nie wyraża zgody na podjęcie w ramach stosunku pracy przez dr. hab. Wojciecha Saletrę
prof. UJK
dodatkowego zatrudnienia, na okres do końca kadencji 2012-2016.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2013-07-03 10:03:29
Data aktualizacji:2013-07-03 10:15:04

Liczba wyświetleń strony: 1656

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka