Uchwała Nr 67/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Humanistycznego

 

 

Na podstawie § 59 ust. 2 pkt 9) i § 14 ust. 8 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Senat zatwierdza Regulamin Wydziału Humanistycznego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-01-03 08:09:55
Data aktualizacji:2014-01-03 08:09:56

Liczba wyświetleń strony: 1189

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka