Uchwała Nr 27/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej
z
Uniwersytetem Teksas w Brownsville

 

            Na podstawie  art. 62 ust. 1 ustawy z  dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 2) lit. d) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

  1. Senat wyraża zgodę na zawarcie przez rektora umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a Uniwersytetem Teksas w Brownsville.
  2. Projekt umowy stanowi załącznik do uchwały.

 

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-04-30 09:02:53
Data aktualizacji:2013-05-08 11:14:31

Liczba wyświetleń strony: 1657

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka