Uchwała Nr 22/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.) oraz § 12 ust. 11 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

Na podstawie wniosku Rady Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego Senat nadaje tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Panu prof. dr. hab. Andrzejowi Białasowi, wybitnemu fizykowi, uczonemu o światowej sławie i uznaniu, wielce zasłużonemu dla rozwoju nauki polskiej.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-04-30 08:54:19
Data aktualizacji:2013-04-30 08:54:19

Liczba wyświetleń strony: 1634

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka