Uchwała Nr 7/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  31  stycznia  2013 roku

w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na 2013 r. 


Na podstawie  § 44 ust.2 oraz § 59 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Senat zatwierdza plan wydawniczy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  2. Plan wydawniczy stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

 
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-02-07 13:09:14
Data aktualizacji:2013-05-08 11:00:02

Liczba wyświetleń strony: 1622

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka