Uchwała Nr 32/2013

Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie podziału wyniku finansowego za 2012 rok

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz.1223 ze zm.) oraz § 59 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

  1. Wynik finansowy Uniwersytetu za rok 2012 stanowi stratę netto w kwocie 8 667 893,22 zł.
     2.   Strata w kwocie 8 667 893,22 zł zmniejszy fundusz zasadniczy Uniwersytetu.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Załączniki w wersji papierowej dostępne w pok. 113  w Biurze Organizacyjno-Prawnym  UJK

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-06-03 10:50:19
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-01-09 08:26:57

Liczba wyświetleń strony: 1618

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka