Uchwała Nr 36/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uczelnię nieruchomości położonej w Kielcach, przy ul. Leśnej 16

 

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 18 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uczelnię prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Leśnej 16, oznaczonej jako działki nr: 184/17, 185/1, 185/6, 185/7 i 185/8 o łącznej powierzchni 12517 m2, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KI1L/00058479/6.

 

§ 2

  1. Sprzedaż prawa własności nieruchomości, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi
    w trybie przetargowym i może nastąpić za cenę nie niższą niż cena wynikająca z operatu szacunkowego.
  2. W przypadku, gdy szacunkowa wartość nieruchomości, o której mowa w § 1 przekraczać będzie równowartość w złotych kwoty 250.000 euro, zbycie prawa własności nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. Skarbu Państwa.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-06-03 10:59:38
Data aktualizacji:2013-06-03 10:59:38

Liczba wyświetleń strony: 1649

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka