Uchwała Nr 50/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 11 lipca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uczelnię lokalu mieszkalnego
w Kielcach osiedle Barwinek 13/55  

 

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 18  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uniwersytet lokalu mieszkalnego  położonego w Kielcach osiedle Barwinek 13/55, o powierzchni użytkowej 70,64 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w części 7574/747391 tj. w częściach wspólnych budynków i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku przez właścicieli poszczególnych lokali, dla którego urządzona jest księga wieczysta  nr KI1L/00132416/0  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kielcach, za kwotę nie niższą, niż wynikającą z operatu szacunkowego.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2013-07-17 15:11:31
Data aktualizacji:2013-07-18 08:39:55

Liczba wyświetleń strony: 1724

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka