Uchwała nr 28/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 80/2008 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 listopada 2008 roku,
w sprawie zatwierdzenia wzoru arkusza oceny nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, wzoru arkusza oceny bibliotekarza dyplomowanego Biblioteki Głównej  Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz wzoru ankiety studenckiej oceniającej pracę nauczyciela akademickiego  przeprowadzonej w Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 139 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje: 

§ 1

W uchwale nr 80/2008 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 listopada 2008 roku w miejsce dotychczasowego załącznika nr 1 - "wzór arkusza oceny nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach", wprowadza się nowy załącznik nr 1 "wzór arkusza oceny nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-04-30 09:06:48
Data aktualizacji:2013-06-03 10:46:20

Liczba wyświetleń strony: 1898

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka