Uchwała Nr 44/2013

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 27 czerwca 2013 r.

 

zmieniająca uchwałę nr 43/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2013/2014

 

               

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Senat ustala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale nr 43/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2013/2014 zmienionej uchwałą nr 4/2013 wprowadza się następujące zmiany:

  1. W części I, w załączniku nr 2 do uchwały nr 43/2012 z dnia 31 maja 2012 r., na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo
    i komunikacja społeczna
    dla absolwentów, którzy osiągnęli efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia z obszaru nauk humanistycznych i społecznych – pod warunkiem uzyskania zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, ustala się kryteria kwalifikacji:

- dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - konkurs dyplomów.

- dla absolwentów kierunków z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych – rozmowa kwalifikacyjna, uwzgledniająca efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2013-07-03 10:34:56
Data aktualizacji:2013-07-03 11:06:50

Liczba wyświetleń strony: 2158

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka