Uchwała  Nr 49/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 11 lipca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym

 

       Na podstawie § 59 ust. 1 i ust. 2 pkt 18) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

 

§1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na zaciągnięcie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 10 000 000,00 PLN, z możliwością powiększenia
o 50%, z terminem spłaty kredytu do dnia 31.12.2018r. Kredyt przeznaczony będzie na pokrycie zobowiązań płatniczych z tytułu prowadzonej działalności statutowej.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2013-07-17 15:08:57
Data aktualizacji:2013-07-17 15:27:21

Liczba wyświetleń strony: 1552

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka