Uchwała Nr 66/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 19 grudnia  2013 roku

w sprawie określenia liczby studentów studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2013/2014  


Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. e Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach kierując się zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz możliwościami zapewnienia finansowania ich ze środków publicznych, określa liczbę studentów studiów stacjonarnych, finansowanych z budżetu państwa na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2013/2014, w oparciu o sprawozdanie S-10 dla Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 30 listopada 2013 roku:

Wydział

Kierunek studiów

Studenci

 

 

11524

Humanistyczny

 

1470

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

300

 

Filologia

526

 

Filologia polska

359

 

Historia

161

 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

82

 

Organizacja turystyki historycznej

21

 

Militarystyka historyczna

21

Matematyczno-Przyrodniczy

 

1622

 

Biologia

297

 

Biotechnologia

176

 

Chemia

276

 

Fizyka

12

 

Fizyka techniczna

62

 

Geografia

285

 

Informatyka

147

 

Informatyka i ekonometria

22

 

Matematyka

150

 

Ochrona środowiska

195

 

 

Nauk o Zdrowiu

 

1294

 

Fizjoterapia

373

 

Pielęgniarstwo

446

 

Położnictwo

192

 

Ratownictwo medyczne

138

 

Zdrowie publiczne

145

Pedagogiczny
i Artystyczny

 

2212

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

166

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

141

 

Pedagogika

1696

 

Praca socjalna

126

 

Wzornictwo

113

Zarządzania
i Administracji

 

3037

 

Administracja

712

 

Ekonomia

692

 

Logistyka

469

 

Politologia

229

 

Zarządzanie

935

Filologiczno-Historyczny

 

560

 

Filologia

182

 

Filologia polska

100

 

Historia

74

 

Stosunki międzynarodowe

204

 Nauk Społecznych

 

1299

 

Bezpieczeństwo narodowe

243

 

Ekonomia

215

 

Pedagogika

653

 

Zarządzanie

188

 
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-01-03 08:07:37
Data aktualizacji:2014-01-03 08:07:37

Liczba wyświetleń strony: 1313

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka