Uchwała Nr 52/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 września 2013 roku

w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – prof. dr hab. Jacka Semaniaka

 

Na podstawie art. 121 ust. 4, art. 121 ust. 2, art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz na podstawie § 59 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 lit. a, § 115 ust. 1, § 118 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat wnioskuje do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o mianowanie prof. dr hab. Jacka Semaniaka, który pełni funkcję rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 października 2013 r. na czas nieokreślony.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 września 2013 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-10-02 08:12:07
Data aktualizacji:2013-10-02 08:12:07

Liczba wyświetleń strony: 1478

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka