Uchwała Nr 21/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta

 

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 193 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na dalsze dwa lata niżej wymienionym osobom:

  1. Alina Biała,
  2. Agata Chabior,
  3. Elżbieta Cieśla,
  4. Andrzej Kociołek,
  5. Mirosława Małocha – Wołoczko,
  6. Irina Rolak,
  7. Tadeusz Sakowicz,
  8. Joanna Senderska,
  9. Artur Zieliński.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-04-30 08:53:13
Data aktualizacji:2013-04-30 08:53:13

Liczba wyświetleń strony: 1684

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka