Uchwała Nr 56/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 26 września 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uczelnię lokalu mieszkalnego
w Kielcach ul. Śniadeckich 25/27 m. 21  

 

Na podstawie § 59 ust. 2 pkt 18  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uniwersytet własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego  położonego w Kielcach przy ul. Śniadeckich 25/27 m. 21, o powierzchni użytkowej 64,85 m2 , za kwotę nie niższą, niż wynikającą z operatu szacunkowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-10-02 08:37:37
Data aktualizacji:2013-10-02 08:37:38

Liczba wyświetleń strony: 1463

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka