Uchwała Nr 13/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 lutego 2013 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 27/2009 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie zasad gospodarowania i sposobu podziału środków finansowych pochodzących z opłat za usługi edukacyjne

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 59 ust. 1 i ust. 2 pkt 18) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje: 

 

§ 1

Uchyla się uchwałę nr 27/2009 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania
i sposobu podziału środków finansowych pochodzących z opłat za usługi edukacyjne.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-03-06 10:59:14
Data aktualizacji:2013-03-06 10:59:15

Liczba wyświetleń strony: 1690

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka