Uchwała Nr 14/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie wniosków o przyznanie nagrody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego  

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm)  oraz § 59 ust. 2 pkt 18) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża pozytywną opinię w sprawie wniosków o przyznanie nagrody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego następującym nauczycielom akademickim:

 

1)  dr hab. Agnieszka Kasińska – Metryka prof. UJK,

2) dr Renata Miszczuk.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-04-10 14:30:06
Data aktualizacji:2013-04-10 14:30:15

Liczba wyświetleń strony: 1604

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka