Uchwała Nr 54/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 września 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rektora z działalności Uczelni w 2012 roku

 

Na podstawie 59 ust.2 pkt 14 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie rektora z działalności Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  za 2012 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Załączniki w wersji papierowej dostępne w pok. 113  w Biurze Organizacyjno-Prawnym  UJK

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-10-02 08:15:34
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-01-09 08:27:58

Liczba wyświetleń strony: 1373

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka