Uchwała Nr 19/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie rozwiązania uczelnianych organizacji studenckich

 

 

            Na podstawie art. 205  ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Rozwiązuje się następujące studenckie koła naukowe:

  1. Studenckie Koło Naukowe „ Integracja” – Wydział Nauk Społecznych Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim,
  2. Studenckie Koło Naukowe Historyczno – Informatyczne - Wydział Nauk Społecznych Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim,
  3. Studenckie Koło Naukowe „Procent”- Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-04-10 14:38:30
Data aktualizacji:2013-04-10 14:38:49

Liczba wyświetleń strony: 1657

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka