Uchwała Nr 8/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  31  stycznia  2013 roku

w sprawie określenia liczby studentów studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w roku akademickim 2012/2013  


Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. e) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach kierując się zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz możliwościami zapewnienia finansowania ich ze środków publicznych, określa liczbę studentów studiów stacjonarnych, finansowanych z budżetu państwa na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2012/2013, w oparciu o sprawozdanie S-10 dla Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 30 listopada 2012 roku:

Wydział

Kierunek studiów

studenci

 

Ogółem

12111

Humanistyczny

 

1657

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

264

 

Filologia

516

 

Filologia polska

432

 

Historia

228

 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

175

 

Organizacja turystyki historycznej

37

 

Rosjoznawstwo

5

 Matematyczno-Przyrodniczy

 

1903

 

Biologia

321

 

Biotechnologia

194

 

Chemia

358

 

Fizyka

20

 

Fizyka techniczna

69

 

Geografia

353

 

Informatyka

138

 

Informatyka i ekonometria

40

 

Matematyka

173

 

Ochrona środowiska

237

Nauk o Zdrowiu

 

1224

 

Fizjoterapia

374

 

Pielęgniarstwo

374

 

Położnictwo

179

 

Ratownictwo medyczne

138

 

Zdrowie publiczne

159

 Pedagogiczny i Artystyczny

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

2506

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

183

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

132

 

Pedagogika

1995

 

Praca socjalna

117

 

Wzornictwo

79

 Zarządzania i Administracji

 

2923

 

Administracja

559

 

Ekonomia

632

 

Logistyka

410

 

Politologia

333

 

Zarządzanie

989

Filologiczno-Historyczny

 

556

 

Filologia

184

 

Filologia polska

105

 

Historia

96

 

Stosunki międzynarodowe

171

 Nauk Społecznych

 

1342

 

Bezpieczeństwo narodowe

215

 

Ekonomia

215

 

Pedagogika

696

 

Socjologia

11

 

Zarządzanie

205

 
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-02-07 13:11:42
Data aktualizacji:2013-05-08 11:00:27

Liczba wyświetleń strony: 1709

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka