Uchwała Nr 4/2013
Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 stycznia 2013 r.

zmieniająca uchwałę nr 43/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2013/2014

 

               

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Senat ustala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale nr 43/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2013/2014 wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. W części I, w załączniku nr 2 do uchwały nr 43/2012 z dnia 31 maja 2012 r., dodaje się studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo
    i komunikacja społeczna
    dla absolwentów, którzy osiągnęli efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia z obszaru nauk humanistycznych i społecznych – pod warunkiem uzyskania zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
    Kryteria kwalifikacji: konkurs dyplomów.

 

  1. W części II, w załączniku nr 2 do uchwały nr 43/2012 z dnia 31 maja 2012 r., dodaje  się kierunek turystyka i rekreacja - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia – pod warunkiem uzyskania zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Kryteria kwalifikacji: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

- geografia lub wiedza i społeczeństwie lub biologia

- język obcy.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-02-07 13:03:41
Data aktualizacji:2013-05-08 10:59:43

Liczba wyświetleń strony: 1763

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka