Uchwała Nr 17/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 marca 2013 roku

zmieniająca uchwałę nr 43/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2013/2014

 

               

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Senat ustala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale nr 43/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2013/2014 wprowadza się następujące zmiany:

W części V, w załączniku nr 2 do uchwały nr 43/2012 z dnia 31 maja 2012 r., dodaje się studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku administracja dla absolwentów, którzy osiągnęli efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia z obszaru nauk społecznych pierwszego lub drugiego stopnia (z tytułem licencjata lub magistra) z kierunków administracja, ekonomia, zarządzanie, politologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, europeistyka – pod warunkiem uzyskania zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 

Kryteria kwalifikacji: Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.W przypadku przekroczenia limitu – ranking ostatecznego wyniku studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez uczelnię.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-04-10 14:35:32
Data aktualizacji:2013-04-10 14:35:33

Liczba wyświetleń strony: 1679

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka